Skip to main content

Tsüri Jam Chili, 106ml


CHF 7.50

Tsüri Ketchup Klassik, 250 ml


CHF 8.90

Ragù di cinghiale 320g


CHF 14.90

Tsüri Sauce No. 1 Original, 200ml


CHF 12.90

Tsüri Sauce No. 1 Mini, 100ml


CHF 9.90

Tsüri Sauce No. 3 Steak Pepper Sauce, 200ml


CHF 14.00

Tsüri Sauce No. 4 Mexican Style, 200ml


CHF 14.00

Tsüri Sauce No. 2 Chili Sauce, 50ml


CHF 6.40

Tomatensugo pikant, 0.5l


CHF 10.90

Tomatensugo pikant, 0.25l


CHF 7.00

Tomatensugo mild, 0.25l


CHF 7.00

Tomatensugo mild 0.5l


CHF 10.90