Skip to main content

Tsüri Jam Chili, 106ml


CHF 7.50

Tsüri Ketchup Klassik, 250 ml


CHF 8.90

Ragù di cinghiale 150g


CHF 8.90

Ragù di cinghiale 320g


CHF 14.90

Tsüri Sauce No. 1 Original, 200ml


CHF 12.90

Tsüri Sauce No. 1 Mini, 100ml


CHF 9.90

Tsüri Sauce No. 3 Steak Pepper Sauce, 200ml


CHF 14.00

Tsüri Sauce No. 4 Mexican Style, 200ml


CHF 14.00

Tsüri Sauce No. 2 Chili Sauce, 50ml


CHF 6.40

Tomatensugo pikant 0.5l


CHF 10.90

Tomatensugo pikant 0.25l


CHF 7.00

Tomatensugo mild 0.25l


CHF 7.00