Skip to main content

Tsüri Ketchup Curry 25cl


CHF 8.90

Tomatensugo pikant 0.5l


CHF 10.90

Tsüri Sauce No. 4 Mexican Style


CHF 14.00

Tsüri Sauce No. 1 Mini


CHF 9.90

Tsüri Sauce No. 2 Chili Sauce


CHF 6.40

Tsüri Sauce No. 3 Steak Pepper Sauce


CHF 14.00

Tsüri Sauce No. 1 Original


CHF 12.90

Tomaten Chutney 170g


CHF 8.50

Ragù di cinghiale 150g


CHF 8.90

Ragù di cinghiale 320g


CHF 14.90

Rapsöl-Mayonnaise


CHF 4.90

Tomatensugo pikant 0.25l


CHF 7.00