Skip to main content

Garçoa Schokolade Idukki Indien Bio 78%, 85g


CHF 10.90

Garçoa Schokolade Idukki Indien mit Nibs Bio 78%, 95g


CHF 12.00

Garçoa Schokolade Sronko Ghana Bio 75%, 85g


CHF 10.90

Taucherli Schoggi-Riegel Schwarz, 32g


CHF 3.95

Taucherli Schoggi-Riegel Petazeta Dunkel, 32g


CHF 3.95

Taucherli Schoggi-Riegel Milch, 32g


CHF 3.95

Taucherli Schoggi-Riegel Petazeta Milch, 32g


CHF 3.95

Taucherli Schokolade mit Raps, 100g


CHF 7.90

Taucherli Schokolade Gold, 100g


CHF 8.50

Taucherli Milchschokolade, 100g


CHF 8.60

Taucherli Schokolade mit Chili, 100g


CHF 8.50

Taucherli Dunkle Schokolade Petazeta, 100g


CHF 8.50