Skip to main content

Taucherli Cocoloco 35%, 100g


CHF 8.90

Garçoa Schokolade Curimaná Peru Bio 76%, 85g


CHF 10.90

Garçoa Schokolade Idukki Indien Bio 78%, 85g


CHF 10.90

Garçoa Schokolade Idukki Indien mit Nibs Bio 78%, 95g


CHF 12.00

Garçoa Schokolade Sronko Ghana Bio 75%, 85g


CHF 10.90

Taucherli Schoggi-Riegel Schwarz, 32g


CHF 3.95

Taucherli Schoggi-Riegel Petazeta Dunkel, 32g


CHF 3.95

Taucherli Schoggi-Riegel Milch, 32g


CHF 3.95

Taucherli Schoggi-Riegel Petazeta Milch, 32g


CHF 3.95

Taucherli Trinkschokolade Chili, 35g


CHF 5.20

Taucherli Trinkschokolade Milch, 35g


CHF 5.20

Taucherli Trinkschokolade Schwarz, 35g


CHF 5.20