Skip to main content

Garçoa Schokolade Curimaná Peru Bio 76%, 85g


CHF 10.90

Garçoa Schokolade Idukki Indien Bio 78%, 85g


CHF 10.90

Garçoa Schokolade Idukki Indien mit Nibs Bio 78%, 95g


CHF 12.00

Garçoa Schokolade Sronko Ghana Bio 75%, 85g


CHF 10.90

Taucherli Schoggi-Riegel Schwarz, 32g


CHF 3.95

Taucherli Schoggi-Riegel Petazeta Dunkel, 32g


CHF 3.95

Taucherli Schoggi-Riegel Milch, 32g


CHF 3.95

Taucherli Schoggi-Riegel Petazeta Milch, 32g


CHF 3.95

Taucherli Trinkschokolade Chili, 35g


CHF 5.20

Taucherli Trinkschokolade Milch, 35g


CHF 5.20

Taucherli Trinkschokolade Schwarz, 35g


CHF 5.20

Taucherli Schokolade mit Raps, 100g


CHF 7.90